வாழ்வியல்

Shop all the Collection of books offered by Vazhviyal
Grid View:
Quickview

101 Promisies worth keeping (Tamil)

(0)
₹ 225

On these pages you will be challenged to make some of the most important decisions of your life? practical commitments that will secure your relationships and anchor your future. These highly motivational words of wisdom will help you make Permanent commitments to your family and friends, non-negotiable declarations to your associates, life-changin..

Quickview

15 Invaluable Laws of Growth (Tamil)

(0)
₹ 250

Are there tried and true principles that are always certain to help a person grow? John Maxwell says the answer is yes. He has been passionate about personal development for over fifty years, and for the first time, he teaches everything he has gleaned about what it takes to reach our potential. In the way that only he can communicate, John teaches..

Quickview

BEYOND THE POWER OF YOUR SUBCONSCIOUS MIND

(0)
₹ 295

This is the Tamil translation of BEYOND THE POWER OF YOUR SUBCONSCIOUS MIND. This book is filled with the incredible promise for those readers who may better understand the TRUE relationship between the conscious and subconscious areas of the mind...

Quickview

Boys & Girls Be Ambitious Books

(0)
₹ 170

Boys & Girls Be Ambitious Books..

Quickview

DARE TO WIN

(0)
₹ 250

This is the Tamil edition of bestselling title - DARE TO WIN by Jack Canfield and Mark Victor Hansen. Jack Canfield and Mark Victor Hansen have inspired millions of people around the world to break through their fears and create their ideal lives. Now, in Dare to Win, they show you how to eliminate the roadblocks that prevent you from fulfilling yo..

Quickview

Dr.C Sylendra Babu I.P.S., DGP - Motivational and Personality Development Books - Bundle of 4 Books in English

(0)
₹ 741

Dr.C Sylendra Babu I.P.S., DGP - Motivational and Personality Development Books - Bundle of 4 Books in English..

Quickview

EAT THAT FROG (TAMIL)

(0)
₹ 199

There just isn't enough time for everything on our to-do list—and there never will be. Successful people don't try to do everything. They learn to focus on the most important tasks and make sure those get done. They eat their frogs. There's an old saying that if the first thing you do each morning is eat a live frog, you'll have the satisfaction..

Quickview

HOW TO GET FROM WHERE YOU ARE TO WHERE YOU WANT TO BE

(0)
₹ 499

This is the Tamil edition of HOW TO GET FROM WHERE YOU ARE TO WHERE YOU WANT TO BE. In this book, Jack Canfield, co-creator of the bestselling Chicken Soup for Soul series, shares the principles he studied, taught, and lived for more than 30 yea This book will,l teach you how you can increase your confidence, tackle daily challenges, live with pass..

Quickview

HOW TO HAVE CONFIDENCE AND POWER IN DEALING WITH PEOPLE

(0)
₹ 250

This is the Tamil translation of HOW TO HAVE CONFIDENCE AND POWER IN DEALING WITH PEOPLE by Les Giblin. In this book, the author who is a recognized expert in the field of human relations clearly explains the basic principles behind human behaviour. He describes how individuals can interact for positive results that will work in their favour. This ..

Quickview

How to Win Friends and Influence People (Tamil)

(0)
₹ 199

In this book the Author Dale Carnegie teaches how you can make people like you, win people over to your way of thinking, and change people without causing offense or arousing resentment. He also emphasizes fundamental techniques for handling people without making them feel manipulated. Carnegie illustrates his points with anecdotes of historical fi..

Quickview

I Am The Mind (Tamil)

(0)
₹ 350

மனத்தைப் புரிந்து கொள்ளவும் அதன் மர்மங்களைத் திரைவிலக்கவும் யார்தான் விரும்ப மாட்டார்கள்? ஏனெனில், மனம்தான் ஒரு மனிதனை இருபத்து நான்கு மணிநேரமும் கட்டுப்படுத்துகிறது. மனத்தின் சக்திக்கு எதிராகப் போகும்போது மனிதர்கள் செயலற்றுப் போகின்றனர். ஆனால், தங்களுடைய மனத்தை வெற்றி கொண்டுள்ள அறிவார்ந்த நபர்கள் மகிழ்ச்சி மற்றும் வெற்றியை அபரிமிதமாகக் கைவசப்படுத்..

Quickview

Leadership: The Brian Tracy Success Library (Tamil)

(0)
₹ 150

THE BRIAN TRACY SUCCESS LIBRARY Powerful, practical and pocket-sized, THE BRIAN TRACY SUCCESS LIBRARY is a fourteen-volume series of portable, hardbound books that interweave nuggets of Tracy’s trademark wisdom with engaging real-life examples and practical tools, tactics and strategies for learning and honing basic business skills. This is a power..

Quickview

Management: The Brian Tracy Success Library (Tamil)

(0)
₹ 150

THE BRIAN TRACY SUCCESS LIBRARY Powerful, practical and pocket-sized, THE BRIAN TRACY SUCCESS LIBRARY is a fourteen-volume series of portable, hardbound books that interweave nuggets of Tracy’s trademark wisdom with engaging real-life examples and practical tools, tactics and strategies for learning and honing basic business skills. This is a powe..

Quickview

Marketing (Tamil)

(0)
₹ 150

THE BRIAN TRACY SUCCESS LIBRARY Powerful, practical and pocket-sized, THE BRIAN TRACY SUCCESS LIBRARY is a fourteen-volume series of portable, hardbound books that interweave nuggets of Tracy’s trademark wisdom with engaging real-life examples and practical tools, tactics and strategies for learning and honing basic business skills. This is a powe..

Quickview

Maximum Achievement: Strategies and Skills That Will Unlock Your Hidden Powers to Succeed (Tamil)

(0)
₹ 450

Leading authority on success Brian Tracy gives proven principles and step-by-step tips for raising self-esteem and improving your life. Brian Tracy is one of the world's leading authorities on success and personal achievement, addressing more than 100,000 men and women each year in public and private semina In Maximum Achievement, he gives you a..

Showing 1 to 15 of 47 (4 Pages)
Back to top