ஜோதிடம்

Grid View:
Quickview
Quickview
Quickview

SUCCESS போட்டித் தேர்வில் வெற்றி பெறும் யோகமா? - Poti Therrvil Vetri Perum Yogama

₹ 10

உயர்கல்வி படிக்கும் ​யோகம் இருந்தால்தான் ​மே​லே கல்வி​யை ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்தில் ​தொடர முடியும் என்ப​தையும் அதற்கான பராசலர், ​​ஜெயமினி, ​மே​லைநாட்டு விதிமு​றைகளுடன் விளக்கமாக தந்துள்ளார். உயர் கல்வி ​பெறலாம் என்ற ​யோகம் ​பெற்ற பின் என்ன படிக்கலாம்? ​தேர்ந்​தெடுத்த கல்வி இறுதிவ​ரை அந்த கல்வி​யைத் ​தொடர்ந்து முடிக்க இயலுமா? ​மே​லைநாட்டு விதிமு​..

Quickview

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி கும்ப ராசியின் பலா பலன்கள் - Kumba Raasi

₹ 80

கும்ப ராசியின் பலா பலன்கள் அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்..

Quickview

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி தனுசு ராசியின் பலா பலன்கள் - Dhanusu Raasi

₹ 80

தனுசு ராசியின் பலா பலன்கள் அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்..

Quickview

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி மகர ராசியின் பலா பலன்கள் - Mahara Raasi

₹ 90

மகர ராசியின் பலா பலன்கள் அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளா..

Quickview

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி மிதுன ராசியின் பலா பலன்கள் - Midhuna Raasi

₹ 80

இந்நூலில் மிதுன இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் மிதுன இராசியும் நட்சத்திர பாத பலன்களும், மிதுன இராசியும் அதில் அமைந்த நட்சத்திர பலன்களும், மிதுன லக்னமும் உடல்..

Quickview

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி விருச்சக ராசியின் பலா பலன்கள் - Viruchiga Raasi

₹ 80

இந்நூலில் விருச்சிக இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் விருச்சிக இராசியும் நட்சத்திர பாத பலன்களும், விருச்சிக இராசியும் அதில் அமைந்த நட்சத்திர பலன்களும், விருச்சிக ராசியும் பரிகார பூ ஜை முறைகள் பற்றி எழுதியுள்ளார்..

Quickview

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி கடக ராசியின் பலா பலன்கள் - Kadaka Raasi

₹ 80

இந்நூலில் கடக இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் கடக இராசியும் நட்சத்திர பாத பலன்களும், கடக இராசியும் அதில் அமைந்த நட்சத்திர பலன்களும், கடக லக்னமும் மாரகஸ்தான விவரமும் பற்றி எழுதியுள்ளார்..

Quickview

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி கன்னி ராசியின் பலா பலன்கள் - Kanni Raasi

₹ 80

இந்நூலில் கன்னி இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் கன்னி இராசியும் நட்சத்திர பாத பலன்களும், கன்னி இராசியும் அதில் அமைந்த நட்சத்திர பலன்களும் பற்றி எழுதியுள்ளார்..

Quickview

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி துலா ராசியின் பலா பலன்கள் - Thula Raasi

₹ 90

இந்நூலில் துலா இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் துலா இராசியும் நட்சத்திர பாத பலன்களும், துலா இராசியும் அதில் அமைந்த நட்சத்திர பலன்களும், துலா ராசியும் நவகிரக பூஜை முறைகள் பற்றி எழுதியுள்ளார்..

Quickview

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி மீன ராசியின் பலா பலன்கள் - Meena Raasi

₹ 80

மீன ராசியின் பலா பலன்கள் சுவடிப்படி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்..

Quickview

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி மேஷ ராசியின் பலா பலன்கள் - Mesha Raasi

₹ 80

இந்நூலில் மேஷ இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் மேஷ இராசியும் நட்சத்திர பலன்களும், மேஷ இராசியும் அதில் அமைந்த நட்சத்திரபாத பலன்களும், மேஷ ராசியும் சிறப்பு பலாபலன்களை பற்றி எழுதியுள்ளார்..

Quickview

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி ரிஷப ராசியின் பலா பலன்கள் - Rishabha Raasi

₹ 80

ரிஷப ராசியின் பலா பலன்கள் அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்..

Showing 1 to 15 of 83 (6 Pages)
Back to top