திருக்குறள்

Buy the Best Collection of Thirukural Books With a Widest Collection 
Grid View:
Quickview
Quickview
Quickview

தினம் ஒரு திருக்குறள் தேன் மூலமும் உரையும்-DHINAM ORU THIRUKKURAL THAEN

(0)
₹ 60

தமிழரின் வாழ்வியல் கருவூலம் திருக்குறள். சொட்டுத் தேனை விட்டுச் சுவையறிய செய்யுமாற் போல இங்கே குறள் விருந்து காத்திருக்கிறது, அறமும் பொருளும் மட்டுமே இங்கே அணி வகுத்திருக்கின்றன...

Quickview

திருக்குறள் 1330 மூல பாடல்களும் தெளிவான விளக்க உரையும் (ஒலைச்சுவடி மாடல்)-OLAICHUVADI THIRUKKURAL

(0)
₹ 120

திருக்குறள் 1330 மூல பாடல்களும் தெளிவான விளக்கங்களும் இந்நூலில் அமைந்துள்ளது. இந்நூலின் வடிவம் ஓ​லைச்சுவடி வடிவில் அமைந்திருப்பது இதன் முக்கியமான அம்சமாகும்...

Quickview

திருக்குறள் தமிழர்களின் அறிவுக்களஞ்சியம்-THIRUKKURAL - THE MORAL EPIC OF TAMIL

(0)
₹ 230

திருக்குறள் தமிழர்களின் அறிவுக்களஞ்சியம்..

Quickview

திருக்குறள் மூலமும், எளிய தமிழில் உரையும்

(0)
₹ 120

உலகப் பொதுமறை என்னும் சிறப்பினையுடையது திருக்குறள். இவ்வுயரிய நூற்கருத்தைப் பிற்காலப் புலவர்கள் அனைவரும் எடுத்தாண்டுள்ளனர். தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் பெரும் புரட்சியைச் செய்தவர் திருவள்ளுவரேயாவார். எல்லார்க்கும் எளிதில் புரியும்படியாகத் திருக்குறளுக்கு எளிய உரை ஒன்றை எழுதித் தருமாறு நர்மதா பதிப்பக உரிமையாளர் திருவாளர் டி.எஸ். இராமலிங்கம் அவர்கள் க..

Quickview

திருக்குறள் மூலமும், எளிய தமிழில் உரையும்-THIRUKKURAL - THE MORAL EPIC OF TAMIL

(0)
₹ 175

உலகப் பொதுமறை என்னும் சிறப்பினையுடையது திருக்குறள். இவ்வுயரிய நூற்கருத்தைப் பிற்காலப் புலவர்கள் அனைவரும் எடுத்தாண்டுள்ளனர்.  தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் பெரும் புரட்சியைச் செய்தவர் திருவள்ளுவரேயாவார்...

Quickview

திருக்குறள் வழியில் உருப்படு: Thirukkural Vazhiyil Uruppadu

(0)
₹ 160

இதுவரை வரலாற்றை இரு பெயர்களைக் கொண்டு கணக்கிட்டிருக்கிறார்கள். கிறிஸ்து. பிறகு, திருவள்ளுவர். மதிப்பெண்கள் பெறுவதற்காக மனனம் செய்ததைத் தாண்டி திருக்குறளை எப்போது கடைசியாக வாசித்திருக்கிறோம்? மனப்பாடச் செய்யுளாக நமக்கு அறியப்பட்டது குறளின் குற்றம் அல்ல. இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டது என்ற ஒரே காரணத்துக்காக அதைப் பழசாக நினைத்து பரணில் ஏற்றுவத..

Showing 1 to 14 of 14 (1 Pages)
Back to top