இயர் ஜீரோ-Year jeero
இயர் ஜீரோ-Year jeero

இயர் ஜீரோ-Year jeero

(0)
₹ 150
Ex Tax: ₹ 150
Publisher: யாவரும் பதிப்பகம்
Stock Instock
Viewed 12 times

OverView

காலத்துகள் களம், மொழி இந்த இரண்டிலும் மிகவும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர். எது ஒரு கதையை இலக்கியமாக்குகிறதோ, அந்த இடத்தில், எந்த அரிதாரமும் புனைந்துகொள்ளாத அசல் தன்மை கொண்டு, இலக்கியத்தின் மையத்தை அவருடைய எ...