TALLY டேலி - Tally
TALLY டேலி - Tally

TALLY டேலி - Tally

(0)
₹ 180
Ex Tax: ₹ 180
Publisher: நர்மதா பதிப்பகம் 
Stock Instock
Viewed 17 times

OverView

இந்த புத்தகம் TALLY - இல் உள்ள பெருமளவு வசதிகளை முழு நீள விளக்கங்களுடன் உதாரணங்களுடனும் விளக்க முற்பட்டுள்ளது. மேலும் புத்தகத்தின் முதற்பாகம், கணக்குப் பதிவியலை விளக்குகின்றது. TALLY என்பது பல விவரங்க...