அறிவியல்

Grid View:
Quickview

100க்கு100அறிவியல் நேனோ தொழில்நுட்பம்

(0)
₹ 30

"ஒரு குண்டூசி முனைக்குள் முழு பிரிட்டானியா களைக்களஞ்சியத்தையே அடக்கியது ஒரு தொடக்கமே.முழு உலகையே ஒரு முற்றுப் புள்ளிக்குள் கொண்டு வர துடிக்கும் நேனோ தொழில் நுட்பம் குறித்த100க்கு100தகவல்கள்.நேனோ தொழில்நுட்பம் குறித்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விடை காண்கிறது இந்நூல்."..

Quickview

Albert Einstein - Scientific Revolution

(0)
₹ 40

Ten Great Names that signify the ‘great leap forward’ in the world of science are introduced by Ayesha Era. Natarasan. Their life and sample passage of their writing are coming to you thro Ayesha Era. Natarasan...

Quickview

Antoine Lavoisier - Scientific Revolution

(0)
₹ 25

Ten Great Names that signify the ‘great leap forward’ in the world of science are introduced by Ayesha Era. Natarasan. Their life and sample passage of their writing are coming to you thro Ayesha Era. Natarasan...

Quickview

Charles darwin - Scientific Revolution

(0)
₹ 50

Ten Great Names that signify the ‘great leap forward’ in the world of science are introduced by Ayesha Era. Natarasan. Their life and sample passage of their writing are coming to you thro Ayesha Era. Natarasan...

Quickview

Euclid - Scientific Revolution

(0)
₹ 25

Ten Great Names that signify the ‘great leap forward’ in the world of science are introduced by Ayesha Era. Natarasan. Their life and sample passage of their writing are coming to you thro Ayesha Era. Natarasan...

Quickview

Galileo Galilei - Scientific Revolution

(0)
₹ 30

Ten Great Names that signify the ‘great leap forward’ in the world of science are introduced by Ayesha Era. Natarasan. Their life and sample passage of their writing are coming to you thro Ayesha Era. Natarasan...

Quickview

Issac Newton - Scientific Revolution

(0)
₹ 25

Ten Great Names that signify the ‘great leap forward’ in the world of science are introduced by Ayesha Era. Natarasan. Their life and sample passage of their writing are coming to you thro Ayesha Era. Natarasan...

Quickview

Marie Curie - Scientific Revolution

(0)
₹ 25

Ten Great Names that signify the ‘great leap forward’ in the world of science are introduced by Ayesha Era. Natarasan. Their life and sample passage of their writing are coming to you thro Ayesha Era. Natarasan...

Quickview

Mendal - Scientific Revolution

(0)
₹ 40

Ten Great Names that signify the ‘great leap forward’ in the world of science are introduced by Ayesha Era. Natarasan. Their life and sample passage of their writing are coming to you thro Ayesha Era. Natarasan...

Quickview

My Darwin Beard And All

(0)
₹ 80

Joe Gowthaman's verses have aesthetic significance and intellectual multitudes of personal first-hand emotions. I have never thought in my life that Darwinism can be expressed in the form of a lost beard of the youth...

Quickview

Nicholas Copernicus - Scientific Revolution

(0)
₹ 30

Ten Great Names that signify the ‘great leap forward’ in the world of science are introduced by Ayesha Era. Natarasan. Their life and sample passage of their writing are coming to you thro Ayesha Era. Natarasan...

Quickview

Pavlov - Scientific Revolution

(0)
₹ 30

Ten Great Names that signify the ‘great leap forward’ in the world of science are introduced by Ayesha Era. Natarasan. Their life and sample passage of their writing are coming to you thro Ayesha Era. Natarasan...

Quickview

SPIDERS: An Introduction

(0)
₹ 175

SPIDERS: An IntroductionThis book introduces the world of spiders both to the layman and the amateur naturalist in layman’s terms but with professional information and details. It describes in detail the morphology of the spiders, the behavioural aspects and gives information on 43 families of spiders found in India. It also provides detailed descr..

Quickview

Sugar

(0)
₹ 295

SUGAR, the English translation of SARKKARAI portrays struggles and aspirations of workers and agriculturists engaged in the sugar trade...

Quickview

ஃபீனிக்ஸ் அறிவியல் நாடகங்கள்

(0)
₹ 50

"இன்று அறிவியல் என்பது வெறும் ஆய்வகங்களில் இல்லை.அவை தேசங்களில் மக்களின் வரிப்பணத்தை முழுங்கித் கொண்டிருக்கும் அறிவியல் திட்டங்களாக உள்ளன.இந்த அரசியல் உள்ளிட்ட பல அறிவியல் நாடகங்களை இத்தொகுப்பு முன்வைக்கிறது."..

Showing 1 to 15 of 126 (9 Pages)
Back to top