கவிதைகள்

Grid View:
Quickview
Quickview
Quickview
Quickview

அடம் செய்ய விரும்பு

(0)
₹ 100

காளிக்கு ஒரு கடிதம் ********************** காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் மாச்சரியம்  என்னில் இவை யாதொன்றும் குன்றும் முன் கொன்று விடு என்னை காளிக்கு ஒரு கடிதம் ********************** காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் மாச்சரியம் என்னில் இவையாதொன்றும் குன்றும் முன் கொன்று விடு என்னை...

Quickview
Quickview
Quickview

அதனினும் இனிது

(0)
₹ 120

மனம் பிறழ்ந்த பறவையின் அலைதல் கணங்களாய் வாழ்க்கை!  மொழியைப் பழகிய நாகங்களாக்கிய ஒரு பதிவு, அதனினும் இனிது!..

Quickview
Quickview
Quickview
Quickview

அபாயப் பேட்டை

(0)
₹ 90

சுட்டி விகடனில் வெளியாகி லட்சக்கணக்கான சிறுவர்களை விந்தை உலகத்திற்குள் அழைத்துச் சென்ற கதை..

Quickview
Quickview

அம்புயாதனத்துக் காளி

(0)
₹ 120

பிரபு கங்காதரனின் ‘காளி’ தொகுப்பு தமிழில் இதுவரை பேசியிராத தாந்த்ரீகப் பாலியல் பற்றிப் பேசுகிறது. இந்தத் தொகுப்பு தமிழ்க் கவிதை உலகில் பல நூற்றாண்டுகள் பேசப்படும்...

Quickview

அயனிப்பாதை

(0)
₹ 70

ஆன்மங்கொண்ட மீன்களின் அலைவுகள்.....

Showing 1 to 15 of 287 (20 Pages)
Back to top