மர்மம்

Grid View:
Quickview
Quickview
Quickview

குற்றம் புரிந்தவர்

(0)
₹ 225

இந்தப் புத்தகத்தில் விதம்விதமான குற்றங்கள் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொன்றும் எழுத்தாளர்(கள்) சுபாவுக்கே உரிய விறுவிறு சுறுசுறு குறையாத வியப்பூட்டும் கதைகள். உண்மைக் கதைகள். தமிழகத்தில்... இந்திய அளவில்... உலக அளவில் என விரியும் இந்த உண்மைக் கதைகளில் மர்லின் மன்றோ, கென்னடி போன்ற உலகப் புகழ்பெற்ற பிரமுகர்கள் தொடங்கி, சைக்கோ கில்லர்கள் வரை அலசப்பட்..

Quickview
Quickview
Quickview
Quickview

திக் திக் திலகா-THIK THIK THILAGA

(0)
₹ 290

திக் திக் திலகா..

Quickview
Quickview
Quickview
Quickview
Quickview
Quickview
Showing 16 to 30 of 52 (4 Pages)
Back to top