ஜோதிடம்

Grid View:
Quickview

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி தனுசு ராசியின் பலா பலன்கள்-DHANUSU RAASI

(0)
₹ 80

தனுசு ராசியின் பலா பலன்கள் அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்..

Quickview

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி மகர ராசியின் பலா பலன்கள்-MAHARA RAASI

(0)
₹ 90

மகர ராசியின் பலா பலன்கள் அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளா..

Quickview

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி மிதுன ராசியின் பலா பலன்கள்-MIDHUNA RAASI

(0)
₹ 80

இந்நூலில் மிதுன இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் மிதுன இராசியும் நட்சத்திர பாத பலன்களும், மிதுன இராசியும் அதில் அமைந்த நட்சத்திர பலன்களும், மிதுன லக்னமும் உடல்..

Quickview

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி விருச்சக ராசியின் பலா பலன்கள்-VIRUCHIGA RAASI

(0)
₹ 80

இந்நூலில் விருச்சிக இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் விருச்சிக இராசியும் நட்சத்திர பாத பலன்களும், விருச்சிக இராசியும் அதில் அமைந்த நட்சத்திர பலன்களும், விருச்சிக ராசியும் பரிகார பூ ஜை முறைகள் பற்றி எழுதியுள்ளார்..

Quickview

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி கடக ராசியின் பலா பலன்கள்-KADAKA RAASI

(0)
₹ 80

இந்நூலில் கடக இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் கடக இராசியும் நட்சத்திர பாத பலன்களும், கடக இராசியும் அதில் அமைந்த நட்சத்திர பலன்களும், கடக லக்னமும் மாரகஸ்தான விவரமும் பற்றி எழுதியுள்ளார்..

Quickview

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி கன்னி ராசியின் பலா பலன்கள்-KANNI RAASI

(0)
₹ 80

இந்நூலில் கன்னி இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் கன்னி இராசியும் நட்சத்திர பாத பலன்களும், கன்னி இராசியும் அதில் அமைந்த நட்சத்திர பலன்களும் பற்றி எழுதியுள்ளார்..

Quickview

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி துலா ராசியின் பலா பலன்கள்-THULA RAASI

(0)
₹ 90

இந்நூலில் துலா இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் துலா இராசியும் நட்சத்திர பாத பலன்களும், துலா இராசியும் அதில் அமைந்த நட்சத்திர பலன்களும், துலா ராசியும் நவகிரக பூஜை முறைகள் பற்றி எழுதியுள்ளார்..

Quickview

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி மீன ராசியின் பலா பலன்கள்-MEENA RAASI

(0)
₹ 80

மீன ராசியின் பலா பலன்கள் சுவடிப்படி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்..

Quickview

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி மேஷ ராசியின் பலா பலன்கள்-MESHA RAASI

(0)
₹ 80

இந்நூலில் மேஷ இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் மேஷ இராசியும் நட்சத்திர பலன்களும், மேஷ இராசியும் அதில் அமைந்த நட்சத்திரபாத பலன்களும், மேஷ ராசியும் சிறப்பு பலாபலன்களை பற்றி எழுதியுள்ளார்..

Quickview

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி ரிஷப ராசியின் பலா பலன்கள்-RISHABHA RAASI

(0)
₹ 80

ரிஷப ராசியின் பலா பலன்கள் அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்..

Quickview

அதிர்ஷ்டம் அளிக்கும் விருட்ச சாஸ்திரம்-ATHIRSHTAM ALIKKUM VRUTCHA SAASTHIRAM

(0)
₹ 70

அதிர்ஷ்டம் அளிக்கும் விருட்ச சாஸ்திரம். மக்களின் உயிர்நாடியாக இருக்கும் மரங்களைப் பற்றி பல சாஸ்திரங்களில் சித்தர் பெருமக்கள் போற்றிப் புகழ்ந்துரைத்துள்ளனர். ஜோதிட ரீதியாகக்கூட பலவித இன்னல்களைப் போக்கிக் கொள்ள பரிகரமாக மரங்களை நட்டு வளர்ந்து வரலாம். பலவித நோய்களும் குணமாகிட தோஷ பரிகாரமாக மரக்கன்றுகள் நட்டு வளர்த்திடலாம் எனவும் பிறந்த நட்சத்திர பாதங்..

Showing 16 to 30 of 131 (9 Pages)
Back to top