அகராதி-தமிழ் இலக்கணம்

Grid View:
Quickview

Computational Approaches to Tamil Linguistics - Computational Approaches To Tamil Linguistics

₹ 1,350

Computational Approaches to Tamil LinguisticsThis work presents in some depth a comprehensive Natural LanguageUnderstanding (NLU) system devised by the author that can account forthe linguistic principles of Tamil in computational phonology, morphology,syntax and semantics and also define suitable computational algorithmsfrom a linguistic perspecti..

Quickview
Quickview

English English Tamil Dictionary - English Dictionary With Cd

₹ 600

விவரணை மொழி வரலாற்றில் இலக்கிய இலக்கணங்களை உருவாக்குவது போலவே அகராதி உருவாக்கமும் இன்றியமையாதாகும். அகராதி கருவி நூல்களாகும். சொற் பொருள்களின் வரலாற்றுப் போக்கினை அறிந்து கொள்வதற்குத் துணையாயிருப்பவை அகராதி நூல்களே. மொழிப் பயன்பாட்டில் அகராதியின் பங்களிப்பு மிகவும் பெரிது. ஆங்கில மொழியின் உச்சரிப்பு இந்த அகராதியில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆங்கில சொல..

Quickview

New Dimensions in Tamil Epigraphy - New Dimensions In Tamil Epigraphy

₹ 750

New Dimensions in Tamil Epigraphy.............

Quickview

Social Dimensions of Modern Tamil - Social Dimensions Of Modern Tamil

₹ 450

Social Dimensions of Modern TamilContents• Purification • Simplification • Diglossic Convergence • Style Variation • Social Variation • Standardisation of Speech • Mixing English • Scientific Register • Anglicisation • Modernisation: Model • Modernisation: Process • Political Role..

Quickview

THE BBI COMBINATORY DICTIONARY OF ENGLISH - The Bbi Combinatory Dictionary Of English

₹ 400

THE BBI COMBINATORY DICTIONARY OF ENGLISHBBI helps you to combine words with other words to form phrases and to combine words into grammatical patterns to form clauses and sentences, so you can say “mortgaged to the hilt; I want something badly”. BBI shows you important vocabulary and grammatical differences between American and British English, an..

Quickview

இலகு தமிழில் இனிக்கும் தமிழ் இலக்கணம் - Elagu Thamizhil Enikkum Thamizh Elakkanam

₹ 500

செந்தமிழின் இலக்கண விதிகள் அனைத்தையும் சுவையான எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்கும் அரிய நூல்!..

Showing 1 to 15 of 46 (4 Pages)
Back to top