திருக்குறள்

Grid View:
Quickview
Quickview
Quickview

குறள் வானம்

(0)
₹ 250

குறள் வானம் அறத்துப்பால். இருபதுக்கும் மேற்பட்ட உரைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்த்ததில் உருவான புதுப்பார்வை. ஆசிரியர்.திரு.சுப.வீர.பாண்டியன்...

Quickview

சொல் புதிது பொருள் புதிது

(0)
₹ 170

நமது அன்றாடப் பயன்பாட்டில் அதிகம் இடம்பெறும் ஐம்பது ஆங்கிலச் சொற்களைத் தேர்வு செய்து அவற்றிற்கு நிகரான தமிழ்ச் சொற்களை ஆய்வு நோக்கில் நிறுவியிருக்கிறார் ம. இராசேந்திரன். ஆங்கிலத்தில் இன்ன சொல்லுக்கு இன்ன பொருள்; இதைத் தமிழில் இந்த சொல்லால் குறிக்கலாம் என்கிற பாணியில் இவர் எழுதவில்லை. ஆங்கிலச் சொல்லுக்குரிய பொருள்; அந்தப் பொருளையுணர்த்தும் தமிழ்ச் ச..

Quickview

தினம் ஒரு திருக்குறள் தேன் மூலமும் உரையும்-DHINAM ORU THIRUKKURAL THAEN

(0)
₹ 60

தமிழரின் வாழ்வியல் கருவூலம் திருக்குறள். சொட்டுத் தேனை விட்டுச் சுவையறிய செய்யுமாற் போல இங்கே குறள் விருந்து காத்திருக்கிறது, அறமும் பொருளும் மட்டுமே இங்கே அணி வகுத்திருக்கின்றன...

Quickview
Quickview
Showing 1 to 15 of 32 (3 Pages)
Back to top