திருக்குறள்

Grid View:
Quickview
Quickview

திருக்குறள் 1330 மூல பாடல்களும் தெளிவான விளக்க உரையும் (ஒலைச்சுவடி மாடல்)-OLAICHUVADI THIRUKKURAL

(0)
₹ 120

திருக்குறள் 1330 மூல பாடல்களும் தெளிவான விளக்கங்களும் இந்நூலில் அமைந்துள்ளது. இந்நூலின் வடிவம் ஓ​லைச்சுவடி வடிவில் அமைந்திருப்பது இதன் முக்கியமான அம்சமாகும்...

Quickview
Quickview
Quickview

திருக்குறள் சொற்களஞ்சியம்

(0)
₹ 177

கல்லாரும், கற்றாரும் திருக்குறளை அனைவரும் சுலபமாகப் படித்திட; ஆசிரியர் உதவியின்றி கற்றிட; மாணவ, மாவியர்களும் படித்துப் பயன் பெற்றிட, எளிய தமிழில் எழுதப்பட்டுள்ளது இந்த நூல்...

Quickview

திருக்குறள் தமிழர்களின் அறிவுக்களஞ்சியம்-THIRUKKURAL - THE MORAL EPIC OF TAMIL

(0)
₹ 230

திருக்குறள் தமிழர்களின் அறிவுக்களஞ்சியம்..

Quickview
Quickview

திருக்குறள் மூலமும், எளிய தமிழில் உரையும்

(0)
₹ 120

உலகப் பொதுமறை என்னும் சிறப்பினையுடையது திருக்குறள். இவ்வுயரிய நூற்கருத்தைப் பிற்காலப் புலவர்கள் அனைவரும் எடுத்தாண்டுள்ளனர். தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் பெரும் புரட்சியைச் செய்தவர் திருவள்ளுவரேயாவார். எல்லார்க்கும் எளிதில் புரியும்படியாகத் திருக்குறளுக்கு எளிய உரை ஒன்றை எழுதித் தருமாறு நர்மதா பதிப்பக உரிமையாளர் திருவாளர் டி.எஸ். இராமலிங்கம் அவர்கள் க..

Showing 16 to 30 of 36 (3 Pages)
Back to top