பௌத்தம்

Shop all the Collection of books offered by Bowtham
Grid View:
Quickview

ZEN: Awakening To Your Original Face

(0)
₹ 350

ZEN: Awakening To Your Original FaceIn this new book, AMA Samy describes the essential dimensions of Awakening. “Awakening is itself beyond discursive explanations and descriptions. But without language and understanding, the experience of Awakening will be lost like water poured on desert sands. Language and understanding are necessary to articula..

Quickview

தம்மபதம்

(0)
₹ 150

தம்மபதம் புத்தரின் போதனைகளில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. திரிபீடகங்களாகத் தொகுக்கப்பட்ட புத்தரின் போதனைகளில் தம்மபதம் சுத்தபீடகத்தில் குந்தக நிகாயத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மனித வாழ்க்கைக்குத் தேவையான அறத்தை மிக எளிமையாகவும் நேர்த்தியானக் கவிதை வடிவத்திலும் பாலி மொழியில் இருக்கும் தம்மபதம் உலகின் பல்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. தம..

Quickview

பர்மா-ஒரு தேசத்தின் ஆன்மா

(0)
₹ 150

‘‘நமது சட்டங்கள் நம் மதம் சார்ந்தவை. ஒரு சமயத்தில் நாம் கருணையில் நம்பிக்கை வைக்கிறோம். வேறோரு சமயத்தில் பழிவாங்குவதில் நம்பிக்கை வைக்கிறோம்..... நாம் தண்டனையை அவமானச் சின்னமாக ஆக்குகிறோம். ஆனால் பர்மியர்கள் அதையே ஒருவரை நல்வழிப்படுத்தப் பயன்படுத்துகிறார்கள். நாம் அழுக்கடைந்த துணியை கிழிக்கப் பார்க்கிறோம். அவர்களோ அதை சுத்தப்படுத்தப் பார்க்கி..

Quickview
Quickview

புத்தர் போதனைகள்

(0)
₹ 70

துக்கம் - துக்க நிவாரணம் என்ற ஒரு விஷயத்தைப் பற்றியே நான் போதனை செய்கிறேன்...

Quickview

போதி மாதவன்

(0)
₹ 300

‘புத்தம் சரணம் கச்சாமி, தம்மம் சரணம் கச்சாமி, சங்கம் சரணம் கச்சாமி!..

Quickview

பௌத்த தர்மம்

(0)
₹ 160

ஒருவன் தனக்குத்தானே தலைவன், தனக்குத்தானே புகலிடம், ஆதலால் வணிகன் உயர்ந்த குதிரையை அடக்கிப் பழகுவதுபோல உன்னை நீயே அடக்கிப் பழகவும்...

Quickview
Showing 1 to 12 of 12 (1 Pages)
Back to top